Odborní učitelé

Bc. Miloš Bednář
učitel techniky obsluhy a služeb

Příprava studentů na gastronomické soutěže (Nowaco Gastrojunior, Finlandia cup, Bacardi – Martiny aj., Horeka, Sommeliérské soutěže – Trophé Bohemia sekt a jiné)


Bc. Lukáš Mařík
učitel technologie přípravy pokrmů, techniky obsluhy a služeb

Ing. Roman Sejval
učitel technologie přípravy pokrmů

Vedoucí gastronomických předmětů, učitel odborných předmětů – technologie přípravy pokrmů
Příprava žáků na gastronomické soutěže (Nowaco Gastrojunior, Gastrohradec, Ostrava carvign cup, Carving cup Třebíč, O zlatou slunečnici Hera)


Bc. Brigita Švecová
učitelka technologie přípravy pokrmů

Vyučující odborných předmětů - technologie přípravy pokrmů.