Další úpravy maturitní zkoušky v roce 2021

Společná část maturitní zkoušky

  1. Změna harmonogramu MZ a JPZ

Nově došlo ke změně harmonogramu, která spočívá v posunutí maturitních zkoušek jako celku dále v čase s tím, že termín jejich posunutí se odvíjí od termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) na začátku května 2021.

  • Písemné testy (PT) JPZ se uskuteční pro 4leté obory ve dnech 3. a 4. května. Náhradní termín PT JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3 června 2021.
  • V období od 19. dubna do 23. července 2021 se budou konat zkoušky profilové části MZ formou písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky s tím, že praktické zkoušky je možné na základě rozhodnutí ředitele školy realizovat až do 27. srpna 2021. Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 23. července 2021.
  • Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25 a 26. května 2021.
  • Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021

Profilová část maturitní zkoušky

  1. Nově platí, že písemné práce a písemné zkoušky a zkoušky konané formou praktické zkoušky je možné konat od 19. dubna 2021
  2. Nově se upravuje zkušební období pro konání profilových zkoušek a praktických zkoušek. Posunuje se období, ve kterém se mohou konat profilové zkoušky, a to ze stávajícího období od 16. května do 25. června – nově od 1. června do 23. července 2021, stanovení konkrétních termínů je na rozhodnutí ředitele školy. Tyto termíny určí ředitel do 31. března 2021.
  3. Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky. Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 SB. ze společného části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí. (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení). OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.

Toto pravidlo platí pouze:

  • pro ,,prvomaturanty”, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konali opravnou nebo náhradní zkoušku
  • pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který navazuje na DT z cizího jazyka

Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku. Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.