Ing.
Jiří Solnař

výchovný poradce, pověřenec pro ochranu osobních údajů , učitel MAT, EKO, PSP

Zástupce ředitele školy