Ing.
Jiří Solnař

výchovný poradce, pověřenec pro ochranu osobních údajů , učitel TEV, ZSV, ZPV, ZAP

Zástupce ředitele školy