Šablony IV. Bukaschool Most

Příjemce dotace: Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Název projektu: Šablony IV – Bukaschool Most

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000816

Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_003 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 916 935,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Kariérový poradce SŠ
  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ