Školní dokumenty

ŠKOLNÍ DOKUMENTY

Školní klasifikační řád

Školní řád

Organizace školního roku

GDPR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – „General Data Protection Regulation“ dále jen GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajůIng. Jiří Solnař (jiri.solnar@bukaschool.in)

Úplné znění GDPR v českém jazyce