Školní vzdělávací program

OBOR VZDĚLÁNÍ HOTELNICTVÍ

V rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví nabízíme dva školní vzdělávací programy (ŠVP):
GAST – hotelnictví s turismem
Stevard/stevardka – GLOBAL.

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Výuka studentů probíhá v následujících předmětech:

MAH – Management a marketing hotelu
TOS – Technika obsluhy a služeb
TPP – Technologie přípravy pokrmů
HOP – Hotelový provoz
EKO – Ekonomika
NAV – Nauka o výživě
OBK – Obchodní korespondence
ZCR – Zeměpis cestovního ruchu
CR – Cestovní ruch
UCE – Účetnictví
TEA – Technika administrativy
ZAP – Základy práva
PSP – Práce s počítačem
ZPV – Základy přírodních věd
ZSV – Základy společenských věd
MAT – Matematika
CJK, LIV, DEJ – Český jazyk, literární výchova, dějepis
NEJ – Německý jazyk
ANJ – Anglický jazyk
TEV – Tělesná výchova