Školní vzdělávací program

OBOR VZDĚLÁNÍ HOTELNICTVÍ

V rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví nabízíme dva školní vzdělávací programy (ŠVP):
GAST – hotelnictví s turismem
Stevard/stevardka – GLOBAL.

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.