Školní vzdělávací program

OBOR VZDĚLÁNÍ HOTELNICTVÍ

V rámci oboru 65 – 42 – M/01 Hotelnictví máme od 1.9.2022 inovovaný školní vzdělávací program (ŠVP):
GAST – hotelnictví s turismem

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Výuka studentů probíhá v následujících předmětech:

CJK – Český jazyk a komunikace
ANJ – Anglický jazyk
NEJ – Německý jazyk
LIV – Literární výchova
ZSV – Základy společenských věd
DEJ – Dějepis
PVP – Právo v podnikání
ZPV – Základy přírodních věd
MAT – Matematika
IKT – Informační a komunikační technologie
KOM – Komunikace
TEV – Tělesná výchova
ZCR – Zeměpis cestovního ruchu
CER – Cestovní ruch
EKO – Ekonomika
UCE – Účetnictví
RIH – Řízení hotelu
PVH – Podnikání v hotelnictví
TPP – Technologie přípravy pokrmů
TOS – Technika obsluhy a služeb
POV – Potraviny a výživa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví právě dobíhá školní vzdělávací program (ŠVP):
GAST – hotelnictví s turismem UKONČENÍ ŠKOLNÍM ROKEM 2024/2025

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

Výuka studentů probíhá v následujících předmětech:

MAH – Management a marketing hotelu
TOS – Technika obsluhy a služeb
TPP – Technologie přípravy pokrmů
HOP – Hotelový provoz
EKO – Ekonomika
NAV – Nauka o výživě
OBK – Obchodní korespondence
ZCR – Zeměpis cestovního ruchu
CER – Cestovní ruch
UCE – Účetnictví
TEA – Technika administrativy
ZAP – Základy práva
PSP – Práce s počítačem
ZPV – Základy přírodních věd
ZSV – Základy společenských věd
MAT – Matematika
CJK, LIV, DEJ – Český jazyk, literární výchova, dějepis
NEJ – Německý jazyk
ANJ – Anglický jazyk
TEV – Tělesná výchova