Valentýn – svátek zamilovaných

Dne 14. února jsme si připomněli svátek sv. Valentýna, který je také svátkem všech zamilovaných. Málokdo ale ví, kde má tento svátek zamilovaných své kořeny. Začneme-li po nich pátrat, dostaneme se až do Říma za doby vlády císaře Claudia II. Ten, vzhledem ke značné neochotě mužů opouštět své rodiny kvůli účasti v bitvách, vydal zákaz svateb. Kněz Valentýn ovšem tento zákaz nedodržoval a zamilované páry přesto oddával. Za porušování císařského zákazu byl právě 14. února roku 269 popraven.