Czech Bartenders Team Challenge 2023

Gratulujeme našemu týmu Bukaschool! 3. Místo: Team Challenge pohár škol2. Místo: České ručičky – Nikola Jirsová1. Místo: Teatender – Nikola Jirsová

Bukaschool v Belgii

Poznávací zájezd do Belgie a návštěva Evropského parlamentu jako odměna pro úspěšný tým řešitelů soutěže Poznej EU!

Kulinářské umění na Bukaschool

Vážíme si spolupráce s Jirkou Roitem, děkujeme za besedu se žáky a těšíme se na další výzvy v Kulinářském UMĚNÍ