Oznamujme změnu  zákona.  
Zrušení zdravotních  průkazů – Od 1.7.2023.se mění zákonem č.258/2023 Sb. zákon č.258/2000 Sb.
 
 

Bukaschool v Belgii

Poznávací zájezd do Belgie a návštěva Evropského parlamentu jako odměna pro úspěšný tým řešitelů soutěže Poznej EU!

Kulinářské umění na Bukaschool

Vážíme si spolupráce s Jirkou Roitem, děkujeme za besedu se žáky a těšíme se na další výzvy v Kulinářském UMĚNÍ

Hotelschool the Hague

Učitelé odborného výcviku Ing. Roman Sejval a Petr Šafárik navštívili v rámci spolupráce s Petrem Jiskrou Jotelschool the Hague kde získali mnoho inspirací.