Leonardo da Vinci

naep

Naše škola je zapojena do programu Leonardo da Vinci Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Jedním ze specifických cílů programu je podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj, zaměstnatelnost a účast na evropském trhu práce.