OP JAK

Naše škola je zapojena do operačního programu Jan Amos Komenský