Maturita

MATURITA

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika) a profilové. Aby žák uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Pro ŠVP GAST – hotelnictví s turismem jsou zkušebními předměty profilové maturitní zkoušky hotelový provoz, ekonomika a obhajoba maturitní práce z hotelového provozu.

Pro ŠVP Stevard/stevardka – GLOBAL jsou zkušebními předměty profilové maturitní zkoušky cestovní ruch, ekonomika a obhajoba maturitní práce z cestovního ruchu.

DOKUMENTY K MATURITĚ
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Informace pro maturanty 2018
Povolené pomůcky – verze 2018
Maturitní kalendář 2018
Hodnocení maturitní práce
Hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Školní seznam četby 2017/2018

CIZÍ JAZYK

Maturitní okruhy – Německý jazyk
Maturitní okruhy – Anglický jazyk

EKONOMIKA

Maturitní okruhy – Ekonomika

HOTELOVÝ PROVOZ

Maturitní okruhy – Hotelový provoz

MATURITNÍ PRÁCE

Maturitní práce – temata
Maturitní práce – pokyny
Maturitní práce – vzor

DENÍK PRAXÍ

Deník praxí – vzor

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MATURITNÍ ZKOUŠKY

www.novamaturita.cz

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Maturitní okruhy – Německý jazyk
Maturitní okruhy – Anglický jazyk
Maturitní okruhy – Cestovní ruch