Maturita

MATURITA

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika) a profilové. Aby žák uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Pro ŠVP GAST – hotelnictví s turismem jsou zkušebními předměty profilové maturitní zkoušky hotelový provoz, ekonomika a maturitní práce z hotelnictví.

DOKUMENTY K MATURITĚ
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Maturitní zkouška 2024
Kritéria hodnocení zkoušek profilové části 2024
Důležité termíny organizace Maturitní zkoušky 2024
Harmonogram didaktických testů společné části Maturitní zkoušky Jaro 2024

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Školní seznam četby 2023/2024
Formulář – seznam četby k ústní části maturitní zkoušky 2023/2024

CIZÍ JAZYK

Maturitní okruhy – Německý jazyk
Maturitní okruhy – Anglický jazyk

EKONOMIKA

Maturitní okruhy – Ekonomika

HOTELOVÝ PROVOZ

Maturitní okruhy – Hotelový provoz

MATURITNÍ PRÁCE Z HOTELNICTVÍ

Maturitní práce z hotelnictví – temata
Maturitní práce z hotelnictví – pokyny
Maturitní práce z hotelnictví – vzor

DENÍK PRAXÍ

Deník praxí – vzor

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MATURITNÍ ZKOUŠKY

maturita.cermat.cz