Maturita

MATURITA

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika) a profilové. Aby žák uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Pro ŠVP GAST – hotelnictví s turismem jsou zkušebními předměty profilové maturitní zkoušky hotelový provoz, ekonomika a maturitní práce z hotelnictví.

Pro ŠVP Stevard/stevardka – GLOBAL jsou zkušebními předměty profilové maturitní zkoušky cestovní ruch, ekonomika a maturitní práce z cestovního ruchu.

DOKUMENTY K MATURITĚ
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Maturitní zkouška 2023
Kritéria hodnocení zkoušek profilové části 2023
Důležité termíny organizace Maturitní zkoušky 2023
Rozpis společné části MZ 2023

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Školní seznam četby 2022/2023
Formulář – seznam četby k ústní části maturitní zkoušky 2022/2023

CIZÍ JAZYK

Maturitní okruhy – Německý jazyk
Maturitní okruhy – Anglický jazyk

EKONOMIKA

Maturitní okruhy – Ekonomika

HOTELOVÝ PROVOZ

Maturitní okruhy – Hotelový provoz

MATURITNÍ PRÁCE Z HOTELNICTVÍ

Maturitní práce z hotelnictví – temata
Maturitní práce z hotelnictví – pokyny
Maturitní práce z hotelnictví – vzor

DENÍK PRAXÍ

Deník praxí – vzor

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MATURITNÍ ZKOUŠKY

www.novamaturita.cz

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY

Maturitní okruhy – Německý jazyk
Maturitní okruhy – Anglický jazyk
Maturitní okruhy – Cestovní ruch