Výsledky přijímacího řízení – školní rok 2023/2024

Žáci, kteří splnili kritéria, jsou přijati a obdrží písemná Rozhodnutí o přijetí.