• Nezařazené
  • 0

Rozhovor s paní ředitelkou v časopise FÓRUM

Rozhovor vyšel v časopise FÓRUM – ZPRAVODAJ ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ ČR – 03/2018

SOUSTŘEDÍME SE VÝHRADNĚ NA ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Na loňské konferenci AHR ČR obdržela ocenění Škola roku 2017 Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Povídali jsme si s její ředitelkou Mgr. VLASTOU BUKAČOVOU.

Potěšilo vás ocenění?

Ohromně. Vážím si, že Asociace hotelů a restaurací vyhodnotila naši školu jako tu, která si ocenění zaslouží. Věřte, že je za ním spousta práce.

V čem je vaše škola jiná než ostatní „hotelovky”?

Ráda bych čtenáře ve škole přivítala, aby se sami porozhlédli a nechali na sebe prostředí školy působit. V první řadě se snažíme budovat harmonické prostředí, aby se žáci a učitelé ve škole cítili příjemně a uvolněně. Zároveň však u nás platí pravidla, která musí dodržovat všichni. Správně upraveným zevnějškem počínaje a úsměvem na tváři konče. Žáci jsou čtyři roky vychováváni pro profesionální dráhu tak, aby se uplatnili i v zahraničí. Myslím si, že v tomto jsme v republice výjimeční.

Jaký je o studium zájem?

Zájem je enormní. Především u těch absolventů základních škol, potažmo jejich rodičů, kteří hledají exkluzivní vzdělávání v oboru hotelnictví, nikoli jen tradiční a zkostnatělý vzdělávací systém.

Uplatňují se vaši absolventi v zahraničí?

Součástí strategie školy je pronikání na zahraniční trhy práce. Jsme pyšní na manažery, šéfkuchaře, podnikatele, kteří vystudovali u nás a kteří nám dělají dobré jméno. Zemí, kde je potkáte, je mnoho. Nejvíce absolventů se prosadilo ve Švýcarsku. Z evropských zemí mohu jmenovat dále Německo, Rakousko, Nizozemí, Itálii, Španělsko, Řecko, Kypr a Dánsko. Pracují a studují také v USA, Vietnamu a Spojených arabských emirátech. Prestižní pozici získal náš absolvent i v Singapuru.
Úspěchy žáků neurčují pouze známky či jiné umělé prostředky hodnocení, ale projevují se v kariérách absolventů po dlouhá léta.

Pokračují vaši maturanti ve studiu na vysokých školách?

Škola připravuje odborníky v oboru více než dvacet let. Po maturitní zkoušce absolventi pokračují především na vysokých školách hotelových, dále na školách zaměřených na management a marketing; studují pedagogické obory, ale třeba i design.

Je škola kvalitně vybavena pro výuku odborných předmětů?

Pochopitelně, jinak bych popřela to, co bylo řečeno výše. Odborné učebny (studia) technologie přípravy pokrmů i techniky obsluhy a služeb  jsou neustále modernizovány. Odborní vyučující sledují trendy, podle nichž se poté upravuje prostor a vybavení učeben.

Mají studenti možnost sbírat během studia zkušenosti v zahraničí?

Co v tomto směru škola nabízí? Od založení školy v roce 1993 se soustředíme výhradně na zahraniční stáže žáků. Jen zlomek žáků vykonává praxi v tuzemsku. Za více než dvacet let jsme utužili spolupráci s luxusními evropskými hotely, do kterých naši žáci každoročně vyjíždějí. Je nádherné sledovat, kolik z nich se v zahraničí prosadilo a usadilo. Jsou naší vizitkou a pýchou.

Slyšela jsem o stážích vašich studentů v michelinských restauracích v zahraničí…

Tak to mě těší. Vynikající žáci totiž vyjíždějí do Francie, konkrétně do michelinské restaurace Paloma v Mougins nedaleko Cannes. Restaurace v nedávné době otevřela pobočku v Průhonicích. I v tomto luxusním podniku potkáte naše žáky.

Zvete na přednášky nebo diskuse inspirativní osobnosti z praxe, které by studenty motivovaly?

Žáci se se špičkovými pracovníky setkávají přímo v podnicích, kde pracují. Ve škole pravidel-ně přednáší a beseduje Zdeněk Pohlreich. Na návštěvu přijel i Nicolas Decherchi, šéfkuchař zmiňované francouzské restaurace Paloma.

Víte, kde našli vaši studenti uplatnění?

My se s maturanty nikdy neloučíme. Není týdne, kdy by se nějaký absolvent nepřišel do školy podívat, nenapsal e-mail nebo o sobě nedal vědět prostřednictvím facebooku. Jsme v neustálém kontaktu. Nevychováváme nezaměstnané, uplatňují se v oboru, pokračují na vysokých školách, velká část podniká nebo působí na manažerských postech.

Co je na práci ředitelky školy nejtěžší?

Když řídíte schopný tým, děláte práci srdcem a se skálopevným přesvědčením, že jdete správným směrem, těžkosti nevnímáte. To je případ naší školy. Velmi náročná je orientace v legislativě a v na ní navazující administrativě. Ale to už k mé práci patří.

V poslední době se hodně mluví o nedostatku kvalitního „mladého” personálu v hotelech a restauracích. Jak vnímáte tuto situaci?

Tento názor úplně nesdílím. Pokud je podnik veden systematicky a vytváří kvalitní zázemí pro zaměstnance, nemůže trpět nedostatkem personálu. Schopní manažeři najdou schopné zaměstnance, ti se pak podílí na rozvoji firmy, přinášejí inspiraci, živost a nové myšlenky.

Na webových stránkách máte upoutávku: Školu doporučuje Zdeněk Pohlreich. Spolupracujete s ním?

Zajisté. Zdeněk Pohlreich školu navštěvuje a ochotně nás podporuje. Velice si toho vážíme.

Máte vizi dalšího vývoje školy v nejbližších letech?

Jít dál stejným směrem: žák v centru pozornosti — jeho vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí — podpořit ho v cestě k úspěchu. Dále se postarat o ještě intenzivnější profesní růst pedagogického sboru a modernizaci prostor školy.

TEXT: MICHAELA ŠULCOVÁ

 

Mohlo by se vám líbit...